Verbonden auto & persoonsgegevens

 • Uw verbonden auto, uw persoonsgegevens & Renault

  Uw verbonden auto, uw persoonsgegevens & Renault

  Heb je vragen over de persoonsgegevens die verzameld worden door het gebruik van onze Connected Services?
   

  Waarom verzamelen jullie mijn persoonsgegevens?

  Dankzij het verzamelen van je persoonsgegevens, is het mogelijk:

  • om een gepersonaliseerde relatie op te bouwen tussen jou en Groupe Renault. Dankzij deze gepersonaliseerde relatie is het bijvoorbeeld mogelijk om je op de hoogte te houden van de voortgang van je bestellingen in de apps. Tevens kunnen we je zo services aanbieden die specifiek aansluiten bij de door jou aangegeven wensen.
  • om de relatie te versterken door bijvoorbeeld de klantenservice toe te staan je makkelijk te kunnen identificeren.  Zo kunnen we je doeltreffende en relevante oplossingen bieden bij problemen.
  • om je de mogelijkheid te bieden om volledig gebruik te maken van de connected services, zoals TomTom of COYOTE Series

  Persoonsgegevens worden altijd verzameld voor een specifiek en helder doel. Tevens is het verplicht dat we je voorafgaand aan de verzameling van persoonsgegevens informeren en om je  toestemming vragen wanneer dat nodig is (bijvoorbeeld voor geolokalisatie-gegevens).  

  Welke gegevens verzamelt Groupe Renault via mijn Connected Services?

  Bij het gebruik maken van de Renault-apps of de verbinding van je auto, verzamelt Groupe Renault meerdere soorten persoonsgegevens, zodat je volledig van de connected services gebruik kunt maken:

  • Nominatieve gegevens via je Renaultapps (My Renault, My Z.E...), met name om je te kunnen identificeren en toegang te verlenen tot bepaalde diensten. Voorbeeld: je e-mailadres is noodzakelijk voor toegang tot je persoonlijke account in deze apps.
  • Gegevens die indirect verband kunnen houden met je identiteit zoals het identificatienummer van je auto (VIN), waarmee je bijvoorbeeld je auto kunt toevoegen aan de virtuele garage in je apps.
  • Technische gegevens in verband met je auto zoals de bandendruk of het laadniveau van je batterij als je een elektrische auto hebt,  zodat we je bij een afwijking informatie kunnen sturen.
  • Gegevens inzake het gebruik van je auto om bijvoorbeeld je ecorijden scores in termen van anticipatie, versnelling of consumptie op te halen.
  • Geolokalisatiegegevens die wanneer je bijvoorbeeld onze ingebouwde navigatiesystemen gebruikt, je in staat stellen om je bestemming te bereiken vanaf je huidige positie.

  Wat doet Groupe Renault met mijn gegevens?

  Groupe Renault verwerkt en beveiligt je gegevens om je toegang te kunnen geven tot al je services.

  Om je klantervaring te verbeteren, kunnen deze gegevens gedeeld worden met meerdere onderdelen binnen Groupe Renault, alsook met bepaalde leveranciers van apps en diensten; daarbij gaan zij een verbintenis aan, met name inzake vertrouwelijkheid. Bijvoorbeeld: voor het gebruik van de navigatiedienst TomTom Traffic is het noodzakelijk dat bepaalde gegevens met je TomTom-leverancier gedeeld worden om de dienst te kunnen laten functioneren.

  Bepaalde administraties of overheidsinstanties (toegestane derden) kunnen eveneens van Groupe  Renault eisen om op aanvraag bepaalde gegevens te delen.

  Wat zijn mijn rechten?

  Je hebt verschillende rechten betreffende het verwerken van je persoonsgegevens en je kunt hier eenvoudig aanspraak op maken door je identiteit te bewijzen:

  • Een recht op informatie: voor de verzameling van je gegevens is vereist dat je hiervan vooraf op de hoogte gesteld wordt.
  • Een recht van toegang: Je hebt te allen tijde op verzoek toegang tot de persoonsgegevens die jou betreffen.
  • Een recht op correctie: Je hebt het recht om te vragen je persoonsgegevens te corrigeren  wanneer blijkt dat ze verkeerd of achterhaald zijn.
  • Een recht van verzet: Je kunt je er tegen verzetten dat je gegevens verwerkt worden, mits je hier legitieme redenen voor kunt aandragen.
  • Een recht op overdraagbaarheid van gegevens: Je bent gerechtigd om je aan Groupe Renault verstrekte persoonsgegevens op te vragen en te laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke in een gestructureerd format.

  Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

  Tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om bepaalde gegevens te bewaren en te archiveren, bewaart Groupe Renault je gegevens alleen gedurende de beperkte periode die nodig is voor de uitwerking van de diensten.

  Worden mijn gegevens beveiligd?

  Ja, je gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. Om de bescherming van je   persoonsgegevens te waarborgen voert Groupe Renault passende veiligheids-en gegevensbeschermingsmaatregelen toe, in lijn met de nieuwste technologieën; zij eist hetzelfde van haar partners.

  Wanneer de verwerking van bepaalde gegevens betekent dat zij worden overgedragen, zorgt Groupe Renault ervoor dat dit gebeurt onder passende omstandigheden om een voldoende mate van bescherming, beveiliging en vertrouwelijkheid te waarborgen.

  Hoe kan ik de verzameling van mijn persoonsgegevens onderbreken?

  Je kunt vanuit je voertuig het delen van gegevens rechtstreeks op het scherm van je R-link systeem activeren/deactiveren door in “Instellingen” “Mijn apps”/Mijn diensten” (naargelang de versie) te selecteren, en vervolgens “Privacy”/”Delen van gegevens” (naargelang van de versie) te selecteren.

  De deactivering van het delen van gegevens maakt de overdracht van gegevens vanuit je auto  inactief. je moet het delen van gegevens opnieuw activeren om opnieuw van de verbonden diensten gebruik te kunnen maken.

  Als je over een elektrisch voertuig beschikt en je de app My Z.E. gebruikt, kun je het verzamelen van gegevens eveneens activeren/deactiveren vanuit je app My Z.E. in de tab "Mijn voertuiginstellingen" en vervolgens "rijmodus".